Polska Rzeczpospolita... konińska

polska-rzeczpospolita-koninska
W Sopocie ruszyła kolejna edycja programu Wakacje za własne pieniądze. A w Koninie?
W okresie od kwietnia do maja, młodzi mieszkańcy Sopotu w ramach akcji „Wakacje za własne pieniądze” porządkują wybrane rejony miasta. W zamian za swoją pracę otrzymają od miasta wynagrodzenie przeznaczone głównie na letni wypoczynek. W ubiegłym roku Urząd Miasta przeznaczył na ten cel kwotę 70 tys. złotych a w akcji wzięło udział 1100 młodych mieszkańców miasta z 36 organizacji.

Program Wakacje za własne pieniądze funkcjonuje w Sopocie od 2002 roku. Został opracowany przez p.Grażynę Dragan z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży. Pierwsze edycje obejmowały porządkowanie terenów zielonych, a wszystkie grupy (19 organizacji) pracowały w tym samym terminie. Na wniosek młodzieży rozszerzono jednak okres prac tak, aby organizacje mogły same ustalać jego termin. W bieżącym roku, akcja odbywa się w dwóch turach (kwiecień-maj, maj-czerwiec), a miasto zabezpieczyło na ten cel kwotę 80 tys. złotych.
Idea programu jest bardzo prosta. Dzieci i młodzi mieszkańcy Sopotu sprzątają najbardziej zaniedbane po zimie części miasta. Nie robią tego jednak w ramach wolontariatu, za swoją pracę otrzymują od miasta pieniądze, które przeznaczają na wakacje. A to znacznie odciąża budżety domowe. W celu uniknięcia nadużyć akcja adresowana jest do zorganizowanych grup i biorą więc w niej udział głównie sopockie stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe, które skupiają młodych mieszkańców miasta.

Młodzież często szuka możliwości dorobienia do wakacji, lecz ze względu na wiek ma ze znalezieniem odpowiedniej pracy duże problemy. Sopot za 2-3 dni prac porządkowych (m.in. zbieranie odpadów, grabienie liści) płaci organizacjom ubiegającym się o dofinansowanie z miasta swoich młodych podopiecznych nawet 3 tys. zł.

A co w Koninie?

W roku 2008 radny Jan Urbański złożył do Prezydenta Miasta interpelację w sprawie wprowadzenia w Koninie wzorem Sopotu, corocznej akcji „Wakacje za własne zarobione pieniądze.” Interpelacja została przyjęta przez Prezydenta Tylaka. Niestety, w roku 2009 akcji nie wprowadzono z powodu braku środków w budżecie. W roku 2010 na wniosek radnego, Rada Miasta Konina zarezerwowała na ten cel kwotę 60 tys.zł.
Nie ma jednak dobrych wiadomości dla konińskiej młodzieży. Akcja w roku 2010 również w naszym mieście nie wypali. Z informacji uzyskanych u Kierowniczki Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Konina wynika, że Urząd Miasta Konina nie ma prawnych możliwości finansowania takiej akcji.

Można odnieść wrażenie, że Sopot leży w innym państwie niż Konin. A może po prostu w Sopocie obowiązuje myślenie „Co należy zrobić, żeby temat rozwiązać”, w przeciwieństwie do Konina, gdzie pokutuje ciągle myślenie „Poszukajmy powodów, dzięki którym tematu nie będzie można rozwiązać”.

Polska Rzeczpospolita... konińska 
27 IV 2010, 13:22:38

źródło www.wkonin.pl


You have no rights to post comments