KONIN: Będą nowe autobusy?


3 VIII 2010, 10:21:26

koninbeda-nowe-autobusy
Pojawia się kolejna możliwość, pozyskania środków pozabudżetowych na zakup nowoczesnych autobusów dla konińskiego MZK – poinformował nas radny Jan Urbański.

W poprzednim rozdaniu pieniędzy unijnych Konin nie brał udziału. Powodem miał być, zdaniem Prezydenta, brak strategii transportowej miasta. Zdaniem radnego Urbańskiego, nie było żadnych powodów, aby nie wziąć udziału w konkursie.

Radny Urbański złożył interpelację w sprawie pozyskania funduszy unijnych na zakup nowego taboru dla konińskiego MZK.

16 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ogłosił aktualny harmonogram naborów wniosków z WRPO na 2010 r. – pisze w interpelacji radny Urbański. Zgodnie z nim, w III kwartale bieżącego roku zostanie ogłoszony konkurs i rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”, Schemat II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego”.

W ramach konkursu dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego funkcjonującego na liniach komunikacji miejskiej lub podmiejskiej.

W związku z powyższym proszę, o spowodowanie działań mających na celu przygotowanie przez podległe komórki i instytucje aplikacji umożliwiającej skuteczny udział w tym konkursie. Efektem powinien być zakup kilku nowoczesnych autobusów niskopodłogowych dla konińskiego MZK – wnioskuje radny.

Nadmieniam, że w ubiegłym roku Konin w konkursie nie wziął udziału, na co zwracałem uwagę. W tym samym czasie miasto przeznaczyło ze środków budżetowych kwotę 1,6 mln zł na zakup dwóch nowych autobusów. Przeznaczenie tych środków na wkład własny i udział w konkursie, umożliwiał zakup nie dwóch, lecz przynajmniej ośmiu nowoczesnych autobusów niskopodłogowych.

Przeglądałem dosyć dokładnie dokumenty i kryteria wymagane do złożenia aplikacji w tym konkursie i nie znalazłem żadnej racjonalnej przesłanki, która mogła być podstawą do nie wzięcia w nim udziału. Przypomnę, że 16 lipca 2009 Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozdysponował ponad 89 mln zł wg poniższego zestawienia.

8,02 mln zł - miasto Leszno na zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie
58,88 mln zł - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. na zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych
8,30 mln zł - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Pile na zakup 14 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej w mieście Piła
2,44 mln zł - Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na zakup 5 autobusów komunikacji miejskiej w Jarocinie
3,48 mln zł - Miasto Kalisz na rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu
3,22 mln zł - Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
5,00 mln zł - Gmina Swarzędz na zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz.

Liczę na to, że w bieżącym roku miasto weźmie udział w konkursie, co pozwoli na unowocześnienie taboru MZK ze środków pozabudżetowych – dodaje radny.

You have no rights to post comments